Omslaget till Textual Practice Volume 34, 2020 - Issue 5
Omslaget till Textual Practice Volume 34, 2020 - Issue 5.

Förutom introduktionen ryms här sju olika artiklar i ämnet av bland andra Markus Huss, Julia Tidigs och Jobst Welge. Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, skriver om det flerspråkiga och flerskriftliga Konstantinopel kring 1900 som en immanent litterär värld.

Specialnumret är ett av resultaten från konferensen “Loose Tongues: World Literature and the Vernacular” vid Stockholms universitet hösten 2017, som anordnades inom forskningsprogrammet “Världslitteraturer – kosmopolitisk och vernakulär dynamik”. Se vidare worldlit.se.

Introduktionerna och flera av artiklarna är tillgängliga via open access, annars via Stockholms universitetsbibliotek.

Till publikationen på Taylor & Francis hemsida