Omslaget till boken Ingmar Bergman mellan teori och praktik
Omslaget till boken Ingmar Bergman mellan teori och praktik

Boken är utgiven av Uppsala universitet – Campus Gotland i samarbete med Stockholms universitet och Stiftelsen Ingmar Bergman. Den är ett resultat av ett symposium kring Ingmar Bergman på Fårö 2018. Vid symposiet deltog forskare från olika discipliner och lärosäten och konstnärer med skilda erfarenheter av Bergman, film och teater.

20 texter

Här varvas korta essäer med analytiska vetenskapliga artiklar, personliga kommentarer och reflektioner kring konstnärliga praktiker. 

Texterna, som är 20 till antalet, behandlar Ingmar Bergman och film, teater, arbetsböcker, regi, skådespeleri, arv, minne, teologi, bildkonst, musik, ljud, litteratur, barndom, lek, feminismer, #metoo, exil, svaghet samt ”den så kallade verkligheten”.

Karin Helander
Karin Helander.

Axel Englund medverkar

Karin Helander har skrivit kapitlet om Gunnel Lindblom om att arbeta med Ingmar Bergman. Axel Englund, docent och lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit om musikens idé i Ingmar Bergmans arbetsböcker.

Bland övriga medverkande skådespelare, regissörer, dramatiker, filmvetare finns exempelvis Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding som har skrivit kapitlet ”Medeltiden tur och retur – Det sjunde inseglet som manus och film”.