Avsnittet handlar om människans fascination av Domedagen i populärkulturen. Undergångsteman i böcker, filmer och tv-spel kittlar och skrämmer men hjälper också till att bearbeta oro och ångest inför framtida klimathot och farsoter.

–Det här den ultimata händelsen i världshistorien om det fanns en risk att mänskligheten utplånas, svarar Jerry Määttä bland annat på frågan om varför vi dras så mycket till historier om världens undergång.

Se programmet på SVT:s hemsida

Om Jerry Määttä

Jerry Määttä är universitetslektor och docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han har i sin forskning intresserat sig för dystopiska framtidsskildringar och katastrofberättelser. Höstterminen 2020 undervisar han i litteraturvetenskap vid lärarutbildningen.