Omslaget till boken Kritik, den tredje delen i Henry Parlands Skrifter.
Omslaget till boken Kritik, den tredje delen i Henry Parlands Skrifter.

Under sin tid i Litauen 1929–1930 verkade Henry Parland som journalist och kritiker i finländsk och litauisk press. Han skrev bland annat om litteratur, judisk teater, sovjetrysk film, samtidens mode och finländsk politik.

I Kritik samlas nu för första gången hans samtliga artiklar på tyska och svenska, både publicerade och tidigare otryckta.

I bokform och online

Henry Parlands Kritik stöds av Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden och Stockholms universitet. Kritik ges i Sverige ut i samarbete med Appell Förlag.

Kritik finns också fritt tillgänglig att läsa digitalt på parland.sls.fi.

Tidigare böcker i serien om Henry Parland

För information om tidigare utgivna volymer, läs gärna våra tidigare publicerade nyhetsartiklar:

Del 1 - Alla Henry Parlands dikter nu fritt tillgängliga på nätet

Del 2 - “Prosa” - ny bok med Henry Parlands samtliga korta berättande texter

Länkar till filmer från bokmässan i Göteborg

Vid bokmässan i Göteborg 2019 deltog Per Stam i två litterära samtal om Henry Parland. De finns uppladdade på Youtube av 
Svenska litteratursällskapet i Finland.

Kjell Westö och Per Stam: Den Stora Dagenefter. Om flanören Henry Parland

Pieter Claes, Elisa Veit och Per Stam (redaktionen för Henry Parlands Skrifter): Den okände Henry Parland

Per Stam
Per Stam, litteraturforskare vid Stockholms universitet.

Om Per Stam

Per Stam är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hans forskning behandlar framför allt finlandssvensk modernism och August Strindbergs författarskap. Mer om Per Stams forskning.