I detta ägnas särskilt frågan om flerspråkig litteratur och läsaren. Specialnumret rymmer fem artiklar – av Karin Nykvist om Caroline Bergvalls Drift, Kristina Malmio om Ralf Andtbackas Wunderkammer, Anne-Karine Kleveland om flerspråkighet hos Kjartan Fløgstad, Helena Bodin om flerkskriftlighet i Göran Tunströms skådespel Chang Eng, Julie Hansen om språkliga diskrepanser hos Zinaida Lindén. 

Texterna finns öppet tillgängliga på förlaget Idunns hemsida.

Arbetet som lett fram till specialnumret har delvis skett inom ramen för seminarier och workshops om litterär flerspråkighet vid Institutionen för kultur och estetik, i samarbete med Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska och med medel från Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. 

Helena Bodin
Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Helena Bodin

Helena Bodin är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon intresserar sig i sin forskning för hur litteraturen fungerar vid gränser av olika slag – mellan språk, folk och nationer, mellan konstarter och medier.

Helena Bodin undervisar studenter vid institutionen på grundnivå, avancerad nivå, och inom forskarutbildningen i litteraturvetenskap.

Mer om Helena Bodins forskning.

Mer läsning

18/6: Konstantinopel som litterär värld
19/12, 2019: Helena Bodin får forskningsmedel för flerspråkiga litterära världar