Omslaget till boken Securing Urban Heritage. Agents, Access, and Securitization
Omslaget till Securing Urban Heritage. Agents, Access, and Securitization, Routledge, 2019.

Artikeln, som är skriven tillsammans med medförfattarna Egle Rindzevičiūtė och Anna Storm, handlar om olika sätt som tidiga kärnreaktorer i USA, Sovjetunionen och Sverige har kulturarvifierats.

Artikeln har titeln “Urban Nuclear Reactors and the Security Theatre: The Making of Atomic Heritage in Chicago, Moscow and Stockholm”.

Redaktörer för antologin är Heike Oevermann och Eszter Gantner.

Om Fredrik Krohn Andersson

Fredrik Krohn Andersson är universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik och forskar inom området konstvetenskaplig arkitektur. Han disputerade 2012 på avhandlingen Kärnkraftverkets poetik. Begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965-1973. Fredrik Krohn Andersson undervisar och handleder studenter i konstvetenskap och kulturarvsstudier vid institutionen på alla nivåer. Mer om hans forskning.