Omslaget till Axel Englunds Mörkerstråk, Ellerströms förlag.

"Det är poesi som följt mig hela mitt yrkesliv", säger Englund om varför han valde att skriva om just Rainer Maria ­Rilke, Nelly Sachs, Paul Celan och Ingeborg ­Bachmann. Det är också diktare som sysselsätter sig med den tyska romantiska poesin, där musiken spelar en stor roll. Därför passar dessa poeter också för bokens musiktema.

Om varför han forskar om kontaktytor och gränsland mellan litteratur och musik säger Axel Englund: "Det är ett fascinerande och mångfasetterat gränsland".

I intervjun berättar Englund också om begreppet "annanhet" i litteraturens förhållande till musiken.

Hör hela avsnittet av Tysklandspodden