Omlsaget till antologin Stranded Encyclopedias

De strandade enyklopediska projekten som boken utforskar kommer från hela perioden från upplysningstiden till vår digitala era. Genom att utforska ”strandade", ofärdiga, opublicerade, ouppdaterade texter utforskar bidragen nya sätt att skriva bok-, idé-, och kunskapshistoria.

Volymen redan fått fina omdömen av internationella forskare. Så här säger t ex Seth Rudy, docent vid Rhodes College, USA:

“Holmberg and Simonsen take an innovative and fascinating approach to the myriad ways in which encyclopedias can and often do fail. By bringing together a series of excellent studies on unrealized, unfinished, unpublished, and critically unappreciated works from across the Western hemisphere and spanning three centuries, Stranded Encyclopedias offers a more complete history of encyclopedic projects and a new way of framing their future.”

Här kan du läsa mer om boken och ta del av fler recensioner

Introduktionskapitlet och kapitel fyra i boken är författade av Linn Holmberg och är tillgängliga som Open Access.

Här kan du läsa mer om Linn Holmbergs forskning

Artiklarna i boken bygger på ett internationellt symposium som hölls vid Institutionen för kultur och estetik under hösten 2018