Källa: Egon Møller-Nielsens "Ägget", Recreation Magazine 1954
Bilden är hämtad från en annons av Creative Playthings 1953, konstnär: Egon Møller-Nielsen. Public domain

I artiklarna diskuteras såväl historiska som nutida exempel, från revolutionära Sovjetiska bilderböcker och Bertold Brechts pacifistiska barndikter till nutida samhällskritiska böcker.

I USA har det nuvarande politiska läget lett till växande utgivning av uttalat politiska barnböcker som med hjälp av satir ifrågasätter eller förlöjligar de vuxna eller makthavarna, som When a bully is president (2017).

Dessa böcker utmanar och ifrågasätter normer och förväntningar gällande barn och barndom men även gällande vad barnlitteraturen har för roll i samhället.

En av författarna är Sara Pankenier Weld, docent i litteraturvetenskap vid University of California, som var gästforskare vid Institutionen för kultur och estetik under läsåret 2018-2019.

Elina Druker har förutom inledningstexten skrivit artikeln “Play Sculptures and Picturebooks: Utopian Visions of Modern Existence”.

Texterna finns fritt tillgängliga på Barnbokens webbplats.

Sveriges enda vetenskapliga tidskrift om barn- och ungdomslitteratur

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barn- och ungdomslitteratur. Den ges ut av Svenska barnboksinstitutet med stöd från Vetenskapsrådet. Mer på Barnboksinstitutets hemsida.

Om konferensen Aesthetic Radicalism. Avant-garde and Modernism in Children's Literature, som hölls vid Institutionen för kultur och estetik, i november 2018.

Elina Druker framför en vägg av bokhyllor. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet
Elina Druker. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Elina Druker

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Hon har främst ägnat sig åt forskning inom barnlitteratur, modernism och avantgarde med tonvikt på relationer mellan olika medier. Mer om Elina Drukers forskning.