Dirk Gindt, professor i teatervetenskap, vid Institutionen för kultur och estetik.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidskriften Studies in Theatre and Performance (33.1/2013) och ingår nu i antologin Staging Fashion: The Fashion Show and Its Spaces (Bloomsbury), som har redigerats av Tiziana Ferrero-Regis och Marissa Lindquist.
 
Texten belyser det kreativa samarbetet mellan modedesignern Giorgio Armani och teaterregissören Robert Wilson. Genom en detaljerad analys av tre fallstudier (en performance installation på en nedlagd tågstation, en teateruppsättning av Frun från havet och en utställning på Guggenheim museet) visar författarna hur två framgångsrika konstnärer, som båda har en egen och utpräglad stil, kan inspirera varandra på ett innovativt sätt. Artikeln diskuterar även det kritiska mottagandet av de tre mode- och teaterhändelserna och problematiserar de ekonomiska aspekterna som står på spel när två s.k. auteurs möts i ett kreativt och kommersiellt samarbete.
 
Gindt och Potvin har samarbetat i flera tillfällen och bl.a. skrivit artikeln  "Curating and Performing Racism: Scenarios of Afrophobia in Contemporary Sweden", som publicerades 2020 i tidskriften Scandinavian Studies och som analyserar diskussionerna kring Makode Lindes kontroversiella utställning på Kulturhuset Stadsteatern 2016.

Här kan du läsa mer om Dirk Gindts forskning