Caroline Haux har beviljats medel om 1 030 000 kronor för forskningsprojektet Nationalkänslans ekonomi. Medborgarskap, marknad, biopolitik i skandinavisk 1800-talsroman.

Projektbeskrivning på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida

Sabrina Norlander Eliasson har beviljats medel om 1 213 000 kronor för publicering av en monografi baserad på ett avslutat forskningsprojekt; En anständig och enkel boning. Familjen Borgheses våning i klostret SS Domenico e Sisto och det religiösa livets materialitet i barockens Rom.

Projektbeskrivning på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida

Om RJ Sabbatical

Med RJ Sabbatical kan lektorer och professorer få anslag i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter genom att ge möjlighet till utlandsvistelse under en period.

Caroline Haux

Om Caroline Haux

Caroline Haux är universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2013 med avhandlingen Framkallning. Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder.

Caroline Haux forskar på kritisk teori och cultural studies, särskilt på litterär form. Hon undervisar i litteraturvetenskap på alla nivåer vid Institutionen för kultur och estetik, ofta om litteratur och samhälle.

Mer om Caroline Hauxs forskning

Mer läsning

3/9, 2020: Caroline Haux i Bildningspodden

Sabrina Norlander Eliasson

Om Sabrina Norlander Eliasson

Sabrina Norlander Eliasson forskar och undervisar om tidigmodern konst och konstkonsumtion. Hon är initiativtagare till och leder sedan 2017 det internationella masterprogrammet Teknisk konstvetenskap och Konstmuseet.

Mer om hennes forskning

Mer läsning

3/11, 2020: Sabrina Norlander Eliasson ny professor i konstvetenskap
16/10, 2020: Sabrina Norlander Eliasson intervjuad i Utställningskritik