Pressbild: (O)tryggt. Premiss Förlag.

"Man caves – om bunkrar som manliga trygghetszoner"

I artikeln, studeras bunkrar och lämningar från kalla kriget som könade och könande rum, dvs hur bunkrarna blir rum för manlighet. Artikeln är publicerad i antologin "(O)tryggt? Makt, plats och motstånd".

Den tvärvetenskapliga antologin samlar forskning om olika aspekter av trygghet och otrygghet i det offentliga samtalet. Fredrik Krohn Andersson och Mattias Frihammar bidrar här med sin artikel om "hur bunkrar och skyddsrum tas i anspråk som arenor för trygg, manlig samvaro. Med hjälp av teorier kring maskulinitet och heterosexuellt begär visar författarna hur de rum som en gång handlade om militärt beskydd i dag skapar en ny typ av trygghet och att det nu är maskuliniteten i sig som tryggas i dessa rum."