Anna Källén, Institutionen för kultur och estetik.

I Laos anser man att kraften i gamla föremål kommer fram i nya former, om man förstör dem eller bygger på dem med nya material. Det blev en kulturkrock för Källén då hon som ung arkeolog började arbetade i Sydostasien. Med insikten om att det förflutna kan skapas och göras begripligt på olika sätt för människor idag, började hon allt mer att intressera sig för kulturarvsstudier – det akademiska fält som studerar hur det förflutna förstås och ges mening och värde i olika kulturer.

Under de senaste åren har hon intresserat sig för hur DNA används för att förstå och ge värde till det förflutna, och undersöker vad som händer när man tror att DNA kan avslöja sanningen om forntiden.

I forskningsprojektet Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA, undersöker hon tillsammans med mediehistorikern Andreas Nyblom, idéhistorikern Daniel Strand och populationsgenetikern Charlotte Mulcare hur det går till när historiska berättelser skapas kring analyser av gammalt DNA.

Hör intervjun i Sveriges Radio.

Här kan du läsa mer om Anna Källéns forskning.

Om att koppla genetiskt vikingarv till personliga egenskaper och längtan efter en vikingaidentitet.