Omslaget av boken Connect to Collect
Omslaget av boken Connect to Collect

I antologin Connect to collect: approaches to collecting social digital photography in museums and archives (Nordiska museets förlag, 2020) skriver hon om historiska aspekter på social fotografi under rubriken Rethinking the Social Photograph in the age of digital interconnectivity.

Anna Dahlgren medverkar också med ett kapitel i boken AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv (Nordic Academic Press, 2020).

Omslaget av boken AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv
Omslaget av boken AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv.

Hon behandlar mekanisering och abstrakt konst med titeln En apparat för modern konst. Mekaniseringens visualitet och konstens mekanisering i Sverige 1920–1930.

Om Anna Dahlgren

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Anna Dahlgren arbetar i två forskningsprojekt som behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och politiken kring denna. 

Mer om Anna Dahlgrens forskning.

19/2: Ny bok om nordisk modefotografi
27/1: Anna Dahlgren får Rettigska priset