Nya perspektiv på demokratiseringsprocessen

Annika Berg, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

Efter 1921 kunde man fortfarande hindras från att rösta på grund av att man hade fått en straffpåföljd, blivit omyndigförklarad, gått i konkurs eller stod under fattigvårdsförsörjning. I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921” ges nya perspektiv på demokratiseringsprocessen i Sverige.

I vår utkommer antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 [arbetstitel], på Makadam förlag. Redaktörer är Annika Berg, Institutionen för kultur och estetik och Martin Ericsson, Historiska institutionen vid Lunds universitet.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet och de medverkande forskarna