Institutionen för kultur och estetik

Frescativägen 22B-26
Stockholm

Våra forskare i musikvetenskap sitter på Frescativägen 22B, och forskarna i konstvetenskap, litteraturvetenskap, idéhistoria och teatervetenskap på Frescativägen 24E, 24F och 26.

Hitta till oss