Personal

Timarvoden

Timarvoden

Ifylld löne- och tidsblankett för timanställd personal ska lämnas in senast den 1:a varje månad. Blanketten ska skrivas under av studierektorn för ditt ämne.

Löne- och tidrapport tillfälligt anställd (165 Kb)

Kvällsundervisning, övertid mm.

Ifylld blankett ska lämnas in senast den 1:a varje månad. Blanketten ska skrivas under av prefekten på din institution.

Mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd personal (132 Kb)

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa