Semesterplanering och sparad semester

Semesterplaneringen skall vara avslutad senast den 30 april. Även en arbetstagares anmälan om att spara semester till ett kommande år skall vara gjord senast den 30 april. Tänk på att du enligt lag ska ta ut 20 semesterdagar per år, samt att du maximalt kan spara 30 semesterdagar. Om en arbatstagare inte ansöker om semester har arbetsgivaren rätt att lägga ut årssemestern för innevarande kalenderår.

Förläggning av årssemestern för lärare

Årssemestern för lärare förläggs i en följd med början måndagen som infaller närmast efter midsommarhelgen, om inte verksamheten fordrar annat. Lärare bör ta ut hela årssemestern under sommaren då semester för lärare normalt förutsätts förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid.

Ansök om semester 

Du ansöker om semester direkt i Primula. Logga in med ditt universitetskonto via länken: http://hr.su.se. Klicka sedan på "Min sida" i vänstermenyn och sedan på "Semester" längst ner. Ange semesterperiod i formuläret och klicka" på "Lägg till". Du kan registrera flera perioder efter varandra. När du är klar klickar du på "Skicka".

Hur många semesterdagar du har tagit ut, har kvar och har sparade ser du under formuläret.

Nedan finns en pdf med bilder som beskriver hur du gör en semesteransökan i Primula.