När resan har avslutats ska reseräkning upprättas i systemet Primula
http://hr.su.se

Du hittar onlineblanketter genom att logga in i Primula med ditt universitetskonto, klicka på "Min sida" i vänstermenyn och sedan välja "Resor/utlägg". Du får då fram en rullgardinsmeny där du kan välja:

  1. Utlägg/bilersättning
  2. Inrikes reseräkning
  3. Utrikes reseräkning

När du fyllt i din reseräkning klickar du på Beräkna. Om du har kvitton eller liknande som ska bifogas klickar du på Granska/Skriv ut och skriver ut en blankett. Kvitton i original, biljetter och underlag som bekräftar restider häftar du fast på utskriften och lämnar till granskaren. Du måste avsluta med att klicka på Skicka så sänds reseräkningen till attesterare.

I särskilda undantagsfall, t.ex. att du gör en tjänsteresa för en annan institution än den den där du är anställd eller liknande, kan du använda blanketten Reseräkning som finns i Blankettarkivet.

Ansvaret för att samtliga uppgifter är korrekta åligger resenären och prefekten eller den som prefekten delegerat detta till.

Tänk på att reseräkningen måste vara inlämnad senast tre månader efter avslutad förrättning. Traktamente och lönetillägg äldre än tre månader betalas inte ut.

Reseräkningarna granskas av ekonomihandläggarna på institutionen.