Inom personalutbyte kan du delta i arbetsplatsförlagd fortbildning, dvs jobbskuggning. Du följer då en kollega och ser hur de utför arbetet. Du deltar alltså inte själv aktivt i något arbete.

Du kan också delta i kurser, seminarier eller workshops. Det måste då gälla fortbildning inom dina egna arbetsuppgifter och inte allmänbildande frågor. Ett exempel är workshops som anordnas av ett nätverk av lärosäten som har EUC. Kurserna kan t.ex. var kurser som anordnas av EAIE. Du kan även ansöka om medel för deltagande i en Staff Training Week.

Du kan läsa mer om personalmobilitet på Stockholms universitets centrala hemsida