Här följer information om vad det innebär att åka på lärarutbyte:

  • Ett lärarutbyte innehåller minst 8 undervisningstimmar och pågår i minst 2 dagar och max 2 månader. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.
  • Det måste finnas ett giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) mellan Stockholms universitet och det lärosäte som mobiliteten ska ske till. Kopia på aktuellt avtal ska alltid skickas med ansökan.
  • Du måste ha fått klartecken från ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) om deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.
  • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget ”Teaching programme”, som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte (finns i ansökningsblanketten).
  • Det finns särskilda medel att söka för lärare med funktionshinder.

Du kan läsa mer om lärarmobilitet genom Erasmus+ på Stockholms universitets centrala hemsida.