Medtag dator

I Auditoriet finns ingen fast dator. Du tar antingen med dig din egen laptop eller använda lånedator, mac eller pc, som finns i rum 327.

Nyckeln till teknikskåpet

Nyckeln till teknikskåpet i Auditoriet finns i nyckelskåpet hos studentexpeditionen i rum 260. Det är nyckeln med den stora bollen. Du behöver endast hämta ut nyckeln för att öppna teknikskåpet om du ska använda DVD/CD/VHS. Övriga inställningar sköts via fjärrkontroller.

Gör så här

  1. Starta tekniken du ska använda via kontrollpanelen under vita tavlan på väggen. Här styr du även ljudvolymen.
  2. Starta projektorn genom att trycka en gång på on-knappen. Projektorn blinkar grönt på baksidan om den är påslagen. Stäng av projektorn genom att trycka två gånger på on-knappen.
  3. Datorsladdar för vga och hdmi anslutning hänger på krokarna under vita tavlan. Adapter till Mac-dator finns för utlån i rum 327.
  4. Ibland tar det lite tid innan apparaterna har värmt upp, så ha tålamod.
  5. En vanlig orsak till problem är att sladdar inte är ordentligt inkopplade. Kontrollera alltid att det inte är glapp i sladdarna.

Efter föreläsningen

När du är klar med en föreläsning i Auditoriet ska allting stängas av via kontrollpanelen under tavlan på väggen. Projektorn stängs av via fjärrkontrollen. Har du hämtat ut nyckel till teknikskåpet ska skåpet låsas och nyckeln hängas tillbaka i rum 260.