I 119 finns en IMac och en projektor. Nyckeln till teknikskåpet i 119 finns i nyckelskåpet hos studentexpeditionen i rum 260. Du behöver endast hämta ut nyckeln för att öppna teknikskåpet om du ska använda DVD/CD/VHS. Övriga inställningar sköts via fjärrkontroller.

Så här gör du

  1. För att slå på projektorn använder du fjärrkontrollen och trycker på den gröna knappen, medan du riktar fjärrkontrollen mot projektorn.
  2. Om datorn är avstängd sätts den på genom att trycka på knappen på baksidan av datorn.
  3. När de olika inloggningsmöjligheterna kommer upp väljer du ”Föreläsare” som inte kräver någon inloggning.
  4. På baksidan av datorn finns USB-ingångar om du exempelvis har ditt material på en sticka.

Med medtagen dator

Om du vill använda din egen dator använder du adapter-ringen som hänger på framsidan av dataskåpet. Koppla inte loss sladdar från den stationära IMac datorn. Du använder den svarta fjärrkontrollen för att välja källa/source. Rikta den mot teknikskåpet och tryck 1-5 tills du får bild på duken.

Efter undervisningen

När du är klar med undervisningen stänger du av projektorn genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen två gånger. Har du hämtat ut nyckel till teknikskåpet ska skåpet låsas och nyckeln hängas tillbaka i rum 260.