Personer som vi betalar tillfälligt arvode beaktas som anställda och endast sådana personer kan redovisa sina utlägg med den bifogade blanketten. Blanketten med originalkvitton, som styrker utläggen, lämnas till ekonomihandläggaren.