På Medarbetarwebben kan du läsa om vilka regler för representation och gåvor med mera som finns vid Stockholms universitet.

På Medarbetarwebben finns också en lathund för redovisning av representation.

Kontakta gärna din ekonomihandläggare på institutionen för vidare frågor.