Avtalskatalog och ramavtal

Avtalskatalogen innehåller lokala och statliga avtal som universitetet har möjlighet att avropa ifrån. Sökning ske antingen via fritext, avtalsnamn, leverantör eller avtalsområde. Förutom kontaktinformation till leverantörerna hittar du här också information om hur avtalet ska användas och hur beställning ska ske. Det finns även möjlighet att i systemet lämna synpunkter på avtalen. Dessa skickas då till universitetets avtalscontroller men kan inte ses av leverantörerna. Inköpssektionen arbetar för närvarande med att fylla avtalskatalogen med ännu fler avtal.

Interna ramavtal

Nya avtalskatalogen

Statliga ramavtal

avropa.nu (Kammarkollegiet)

Rutin vid inköp av böcker

Alla inköp av böcker ska göras via e-handelsportalen inom Stockholms universitet. Institutionens beställare i e-handelsportalen är Jenny Albani. Beställning av böcker görs via e-post till funktionsadressen books.ike@su.se med länk till artikelsidan på bokhandelns webbplats.

SU har upphandlat två leverantörer, dessa bör användas:

  • Svenska böcker via Bokus
  • Engelska böcker via Adlibris

Kontakt vid institutionen

Upphandlingskoordinatorer är Erik Hungler och Anna Bengtsson Alzén.