Arbeta på institutionen

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattas av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.

Regelboken består av 4 böcker

 • Bok 1 - Organisation, förvaltning och kommunikation
  Här finner du bland annat övergripande föreskrifter om universitetet.
 • Bok 2 – Utbildning och forskning
  Här finner du bland annat interna föreskrifter om antagning och examination inom grund-, avancerad och forskarnivå.
 • Bok 3 – Ekonomi, upphandling, teknik, lokaler
  Här finner du bland annat interna föreskrifter om ekonomisk förvaltning, IT-användning och säkerhet.
 • Bok 4 – Personal
  Här finner du interna föreskrifter om anställning.

Klicka här för att komma till Regelboken

 

Bokmärk och dela Tipsa