Arbeta på institutionen

Friskvård

Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid. Förutom detta erbjuder Tekniska avdelningen (personalgymmet) samt Personalavdelningen (Frescatihallen) universitetets anställda på ett antal kostnadsfria eller kraftigt rabatterade aktiviteter.

Om du arbetar heltid har du en timme/vecka – arbetar du mindre blir det motsvarande din arbetstid i procent – och den kan du använda till exempel i personalträningslokalen eller i Frescatihallen.

Från och med hösten 2006 omfattas också alla aktiva forskarstuderande oavsett finansiering av friskvårdsavtalet.

2500 kronor per år

Enligt rektorsbeslut har också anställda, mot uppvisande av kvitto, rätt till ersättning för friskvård med 2500 kronor per år. Ersättning erhålles för inköp av träningsavgifter eller för kort för tillträde till motionsanläggningar såsom gym, simhallar eller andra fysiska aktiviteter. Kvitto som styrker den anställdes utlägg för sin friskvård ska lämnas in till institutionens personalhandläggare inom sex månader från erlagd betalning. Om så inte sker är rätten till ersättning förfallen. Ersättningen tillgodoräknas arbetstagaren som skattefri personalvårdsförmån det år som den utbetalas.

Registrera i Primula

Från och med den 24 januari 2020 ska anställda börja registrera friskvårdsbidrag i Primula. För att ansöka om friskvårdsbidrag logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag. Följ instruktioner som finns i Primula /grå text.

Tillåtna aktiviteter för att kunna få ersättning för friskvård, se förteckning hos Skatteverket.

Här kan du läsa mer om friskvård vid Stockholms universitet.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa