I häftet återfinns:

  • allmänna bestämmelser, anställningsformer m.m.
  • arbetstider
  • sjukdom och läkarvård
  • olika typer av ledighet
  • semester samt
  • försäkringar och pension