Arbeta på institutionen

Bisysslor

Bisyssla är all verksamhet vid sidan om den anställdes arbete, som inte kan anses ligga inom privatlivets sfär. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad.

Bisysslan får inte skada allmänhetens förtroende för högskolan. Bisysslan skall hållas klart åtskild från den anställdes arbete vid universitetet.

Stockholms universitet lägger stor vikt vid lärares förmåga att samverka med det omgivande samhället, den så kallade tredje uppgiften, och lärare har till och med en i lag reglerad rätt att inneha bisysslor. För övrigt gäller för lärare samma regler och begränsningar som för övriga anställda vid universitetet.

I vissa fall kan dock en verksamhet vid sidan om en anställning vara otillåten. Otillåtna bisysslor kan delas in i tre olika slag: förtroendeskadlig, arbetshindrande eller med verksamheten konkurrerande bisyssla.

Länk till universitetets
föreskrifter om bisysslor i universitetets styrdokument (Regelboken)

Redovisning av bisysslor

Alla anställda anmäler bisysslan i Primula under Min sida/ Bisyssla. Lärare behöver göra anmälan av bisysslan löpande i Primula.

Bokmärk och dela Tipsa