Administrativa system

Ladok för medarbetare

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- och forskarnivå.

Varje universitet och högskola skall föra ett register över studerande och deras resultat enligt Förordning (1993:1153). Ladokdatabasen innehåller uppgifter från och med höstterminen 1977. I och med Lärarhögskolan i Stockholms (LHS) sammanslagning med Stockholms universitet 2008, innehåller Ladok även uppgifter om nybörjare vid LHS från och med höstterminen 1993, då LHS började använda ladoksystemet.

Uppgifter för studenter på alla nivåer

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av helårsstudenter och helårsprestationer.  Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland CSN, SCB och Utbildningsdepartementet.

Ladok används som studiedokumentationssystem av 38 universitet och högskolor i Sverige genom ett konsortium.

Mer information på Medarbetarwebben.

Direktlänk till Ladok för personal finns här: start.ladok.se.

Bokmärk och dela Tipsa