Sedan antiken har människor drömt om att se jorden som helhet, men först i den moderna epoken har ballonger, flygplan och satelliter gjort det möjligt. Projektet bidrar till historien om vår förmåga att förstå jorden som helhet – något som varit avgörande för senmoderna idéer om globalisering. Det studerar framförallt 1800- och 1900-talets idéer om överblick, från ballongflygning till flygfotografi, och särskilt hur Sven Hedin beskrev landskap från världens tak: bergen i Himalaya i det tidiga 1900-talet.

Projektbeskrivning

Projektet undersöker hur överblick skapats historiskt genom att studera flera exempel, framförallt från 1800- och 1900-talet. Ballongflygning och ”georamor” hör till 1800-talsexemplen. De senare var stora jordglobar där besökaren kunde träda in i globen för att betrakta hela världen. Under 1900-talet utvecklades vyn från ovan genom nya tekniker som flygplan, och projektet studerar också det historiska skapandet av flygfotografi. Detta användes framförallt till att kartlägga områden som ansågs viktiga, inte minst inom nationalstaten, men de presenterades också som ett sätt för bredare publiker att lära känna sin omgivning och rent av hela jorden.

Projektet studerar också den svenske geografen Sven Hedins expeditioner till Asien. Det undersöker hur Hedin i text och bild skapade utsiktspunkter från ovan, samt hur dessa formade nya sinnesförnimmelser. Projektet visar hur sinnesförnimmelser skapades genom medietekniker som framställde stora geografiska mönster, och gjorde anspråk på en vetenskaplig förståelse av dessa. Genom hela historien om överblick löper också frågor om makt och imperialism. Vilken var kopplingen mellan en upphöjd seendeposition och imperialistisk makt? Sammantaget påvisar projektet en omvandlingsprocess där äldre drömmar om överblick övergick i 1900-talets bokstavliga avbildningar från allt högre höjder. 

Publikationer

“Elevation and Emotion: Sven Hedin’s mountain expedition to Transhimalaya 1906-1908”, Centaurus: An International Journal of the History of Science and its Cultural Aspects
Wiley Online Librarys webbplats

”Panoramic visions: Sven Hedin in ’Transhimalaya’ 1906-1909”, The power of the In-between:
Intermediality as a tool for Aesthetics Analysis and Critical Reflection
, eds. Sara Callahan, Magdalena Holdar, Christer Johansson & Sonya Pettersson (Stockholm: Stockholm University Press, 2018).
Stockholm University Press webbplats

”Det hopklistrade panoramat”, Kunskaper i rörelse: Vetenskapsakademien i det moderna Sverige, red. Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich (Göteborg: Makadam, 2018)
Makadams webbplats

”The Patchwork Panorama”, Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making of modern society, Kärnfelt, Grandin & Jülich eds (Göteborg, Makadam, 2018).

”Därför har människan alltid velat se jorden litegrann från ovan”, essä på ”Helsidan” Dagens 
nyheters
kultursidor, 13 november 2015.
Dagens Nyheters webbplats

Projektöversikt

Projektperiod

2018-01-01 – 2021-07-31

Projektansvarig

Staffan Bergwik

Professor i idéhistoria

Tel: 08-16 35 63

staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningspresentation

Staffan Bergwik

 

Medverkande

Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

Finansiär

Riksbankens jubileumsfond