Meike Wagner
Professor Meike Wagner, projektansvarig. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Det här är första gången som ett historiografiskt forskningsprojekt studerar den europeiska amatörteaterns påverkan på social förändring. Projektet kommer att undersöka amatörteater och medborgarskap i Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Genom att analysera amatörteatern kring 1800 kan vi lära oss att värdera vår egen roll som medborgare i en demokrati och uppmärksamma hur mycket estetiska och artistiska praktiker fortsätter att forma, kritiskt utvärdera och utveckla vår egen medborgaridentitet.

Du kan läsa mer om detta forskningsprojekt på den engelska sidan.