Antologin syftar till en inventering av området human-animal studies i Norden och samlar texter från de nordiska länderna.

Projektbeskrivning

Karin Dirke, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, bidrag handlar om hästslaktaren Ekeblad och hans verksamhet i Stockholm vid mitten av 1800-talet. Ekeblad var högt ärad bland djurvänner och han betraktades som en sann filantrop med sina disciplinerande skrifter om hästskötsel och mat för de fattiga. Artikeln är under peer review.

Ratatoskr Research Group for Literary Animal Studies webbplats