Arkeogenetik är ett av de senaste decenniets mest uppmärksammade forskningsfält. Nya metoder för att utvinna och analysera gammalt DNA sägs kunna avgöra forntida människors identitet och kartlägga migrationer, vilket har fått stort medialt genomslag. Men vad är det egentligen som händer när historiska berättelser skapas i mötet mellan arkeologi, genetik och populärmedia? Hur påverkas de av den asymmetriska relationen mellan humanistisk arkeologi och tilltron till DNA som vetenskapligt bevis? Och vilken roll spelar media i vetenskapens jakt på uppmärksamhet och finansiering?              

Projektbeskrivning

I projektet Kod, Narrativ, Historia undersöks hur meningsfulla historiska berättelser skapas utifrån ordlös DNA-kod, och vilka konsekvenser berättelserna får. En forskargrupp bestående av en arkeolog och kulturarvsforskare, en mediehistoriker, en populationsgenetiker och en idéhistoriker, undersöker meningsskapande kring arkeogenetisk forskning i olika delar av världen. Med internationella jämförelser undersöks om och hur berättelserna är kopplade till olika länders aktuella politik och traditionella historieskrivning. Projektet bidrar med viktig ny kunskap om samspelet mellan naturvetenskap, humaniora, media och populärvetenskap.

Konferens och publikation 2021

Projektet arrangerar det internationella symposiet Code, Narrative, History: Critical Perspectives on Ancient DNA på Institutionen för kultur och estetik, den 11 maj 2021, och kommer under 2021 att publicera ett specialnummer om arkeogenetik i Journal of Social Archaeology.

Publicerade artiklar

  • Daniel Strand: ”Se upp när DNA och identitet blir en handelsvara”, Dagens Nyheter 15 juni 2020.
  • Anna Källén: ”De första svenskarna: Arkeogenetik och historisk identitet”, Fronesis 66–67/2020.
  • Daniel Strand: ”0,01 procent: Genetik, ras och åtskillnadens metodologi”, Fronesis 66–67/2020.
  • Anna Källén: ”Genetikens löften följs alltid av en skugga”, Respons 1/2019.
  • Anna Källén, Andreas Nyblom, Charlotte Mulcare & Daniel Strand: ”Archaeogenetics in Popular Media: Contemporary Implications of Ancient DNA”, Current Swedish Archaeology, vol 27 (2019).
  • Anna Källén: ”När streckkoder blir identiteter och berättelser”, Respons 2/2018.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-02-01–2021-12-31

Projektansvarig

Anna Källén
Docent i arkeologi

anna.kallen@su.se

Forskningspresentation

Medverkande

Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Liverpool University
Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Forskningsämne

Arkeologi
Idéhistoria
Kritiska kulturarvsstudier
Mediehistoria
Populationsgenetik

Finansiär

Riksbankens jubileumsfond

Status

Pågående

Projektmedlemmar

Anna Källén

FD, docent i arkeologi, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

anna.kallen@su.se

Anna Källén

 

Andreas Nyblom

FD, docent i mediehistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

andreas.nyblom@su.se

Andreas Nyblom

 

Daniel Strand

FD i idéhistoria, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet.

daniel.strand@cemfor.uu.se

Daniel Strand

 

Charlotte Mulcare

PhD i populationsgenetik, Liverpool University. 

Charlotte Mulcare

 

Mer information

Projektets webbplats (extern länk)