Elisabeth Mansén deltar i ett tvärvetenskapligt forskningsinitieringsprojekt om Jean-Jacques Rousseau och Sverige ca 1760–1830 som tilldelats medel från RJ och leds av litteraturvetaren Jennie Nell.

Projektet skall kartlägga receptionen av Rousseaus texter i Sverige under den sena frihetstiden till och med den tidiga romantiken och undersöka Rousseaus närvaro i texter av svenska författare, journalister, filosofer, politiker, kungligheter, intellektuella, diplomater och andra, för att börja utreda hans inflytande på Sverige före, under och efter Franska Revolutionen.

Elisabeth Manséns delprojekt heter Kvinnors läsning av Rousseau och utgår från det faktum att Rousseau ofta betraktas som en kvinnornas författare, populär i tidens litterära salonger. Det återstår dock till stor del att ta reda på vilka kvinnor som verkligen läste Rousseau i Sverige under denna period, vad de läste och hur de uppfattade texterna.

Till de preliminära resultaten hör att Hedvig Charlotta Nordenflycht, känd för sin kritik av Rousseaus kvinnosyn, förtjänar större internationell uppmärksamhet. Poeter som Anna Maria Lenngren och Julia Christina Nyberg är också relevanta. Ytterligare en central kulturhistoriskt gestalt är Malla Silfverstolpe, som i sina memoarer och läseanteckningar har Rousseau som självklar referenspunkt.

Som förberedelse för en större studie ska de redan kända Rousseauläsande kvinnorna återbesökas, dessutom ska ytterligare material inventeras, såväl publicerade skrifter som brev och dagböcker i offentliga arkiv, på jakt efter spår av kvinnors läsning av Rousseau.

Projektledare Jennie Nell, Stockholms universitet.
Övriga deltagare i projektet är Elena Dahlberg, Uppsala universitet; Erik Eliasson, Helsinki Collegium for Advanced Studies; Stefan Ekman, Högskolan i Skövde; Maria Gullstam, Stockholms universitet; My Hellsing, Uppsala universitet; Roland Lysell, Stockholms universitet; Elisabeth Mansén, Stockholms universitet; Marianne Molander Beyer, Göteborgs universitet; Per Nilsén, Lunds universitet; Mathias Persson, Uppsala universitet; och Alfred Sjödin, Lunds universitet.

Läs också om projektet på: Jean-Jacques Rousseau och Sverige ca 1760-1830