Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Jean-Jacques Rousseau och Sverige ca 1760-1830

Jean-Jacques Rousseau och Sverige ca 1760-1830

Jennie Nell har tilldelats medel från RJ för ett nytt tvärvetenskapligt forskningsinitieringsprojekt, Jean-Jacques Rousseau och Sverige ca 1760-1830. Ett nätverk för studier av Rousseaureceptionen i Sverige från den sena frihetstiden till och med den tidiga romantiken (Jean-Jacques Rousseau and Sweden ca 1760-1830. A network for the study of the reception of Rousseau in Sweden from the late Age of Liberty to early Romanticism).

Projektet skall kartlägga receptionen av Rousseaus texter i Sverige under senare delen av 1700- och tidigare delen av 1800-talen och undersöka Rousseaus närvaro i texter av svenska författare, journalister, filosofer, politiker, kungligheter, intellektuella, diplomater och andra, för att börja utreda hans inflytande på Sverige före, under och efter Franska Revolutionen.

Övriga deltagare i projektet är Elena Dahlberg, Uppsala universitet; Erik Eliasson, Helsinki Collegium for Advanced Studies; Stefan Ekman, Högskolan i Skövde; Maria Gullstam, Stockholms universitet; My Hellsing, Uppsala universitet; Roland Lysell, Stockholms universitet; Elisabeth Mansén, Stockholms universitet; Marianne Molander Beyer, Göteborgs universitet; Per Nilsén, Lunds universitet; Mathias Persson, Uppsala universitet; och Alfred Sjödin, Lunds universitet.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube