Genom en undersökning av hästtidningar och hästböcker samt intervjuer med ridskoleryttare utforskas hur det senare 1900-talets hästkultur har konstruerats i termer av omsorg, vilken roll hästen har spelat i relationen och hur denna relation förändrats över tid. Projektet är i sin linda och har ännu inte utmynnat i några publikationer men förväntas resultera i en eller två artiklar.

Projektansvarig

Karin Dirke

Docent i idéhistoria

Tel: 08-16 20 15

E-post: karin.dirke@idehist.su.se

Forskningspresentation

Karin Dirke
   

 

Deltagare

Nora Schuurmann, Academy Research Fellow, Cultural History and European and World History, Turku University
David Redmalm, sociologi, Mälardalens högskola