Spritmuseums stipendium 2014

”Fyllan värmer bäst". Om alkohol och berusning i svensk rocklyrik under sjuttio- och åttiotalen.

Magnus Öhrn och Per Anders Wiktorsson
Magnus Öhrn och Per Anders Wiktorsson

Rockmusik är intimt förknippad med alkohol. Rockmusikers livsstil är omöjlig att tänka sig utan alkohol och i rocktexter tematiseras ofta alkohol och berusning. Trots rockmusikens stora genomslagskraft och trots att alkohol och rus spelar en viktig roll i texterna, så existerar det ingen studie på området när det gäller svensk rocklyrik.

Med hjälp av Spritmuseums stora stipendium om 105 000 kr får Per Anders Wiktorsson och Magnus Öhrn, båda lektorer vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet, möjlighet att starta ett forskningsprojekt med titeln: ”Fyllan värmer bäst". Om alkohol och berusning i svensk rocklyrik under sjuttio- och åttiotalen.

Svenska rocktexter
Wiktorsson och Öhrn söker pengar för ett treårigt projekt vid Stockholms universitet och för en brett upplagd undersökning av svenska rocktexter från 1970- och 1980-talet som ska resultera i artiklar och en bok.

De kommer bl a att titta på frågeställningar som: vilken funktion fyller närvaron av alkohol i texterna, hur gestaltas rus och alkohol och hur könskodas drickandet.

Redan från starten finns alkoholen med som en självklar del i den svenska rockens självbild. På omslaget till en av periodens mest sålda och hyllade skivor, Nationalteaterns Livet är en fest från 1974, avbildas ett skrangligt utomhusbord efter en fest: fullt med cigarettfimpar, halvurdruckna glas, mellanölsburkar och spritflaskor. Titellåten på detta LP-album, ”Livet är en fest”, är också en av epokens mest emblematiska sånger. Det är en text som helt är uppbyggd kring drickandets och alkoholrusets olika stadier. Samtidigt som man i Nationalteaterns berättelse om manlig sammandrickning finner både metaforiska och motivmässiga kopplingar till litteraturhistorien (ex. Bellman), så är den också tydligt inskriven i en samtida ungdomskulturkontext.