Palatset i Vadstena - plats, rum och närvaro

Med plats, byggnader och bildbruk i fokus studerar projektet orten Vadstena som ett religiöst och politiskt centrum under vad som ibland har kallats ”den långa medeltiden”. Syftet med projektet är att studera visuella manifestationer av världslig och religiös karaktär i Vadstena från 1200-talets mitt till 1400-talets slut, en period som täcker transformeringen av plats och byggnad från kungligt palats till Birgittinskt konvent. Närvaro på platsen innebär här främst synliga tecken av både permanent och temporär karaktär. Tyngdpunkten i undersökningen ligger således på materiell och visuell kultur där måleri, skulptur, textil, sigill, byggnader och monument är några exempel.  Projektets centrala frågeställningar gäller platsens betydelse och närvaron i Vadstena. Hur använde man platsen? Hur manifesterade man sig där under olika tider? Vilka var där och vilka var inte där? Med estetiska artefakter i vid mening i fokus kan Vadstena betraktas som en scen för framträdanden. Det inkluderar också riter och ritualer som kräver både aktörer och publik. Vem var betraktare vid olika tillfällen? Kungligheters besök i klostret är exempel på känsliga gränsöverskridanden mellan världslig och kyrklig sfär som samtidigt var viktigt för att upprätthålla en etablerad ordning. Avsikten är att ge en helhetsbild av Vadstena som maktcentrum under en längre period för att ge en annan och vidare förståelse för Birgittinorden och Vasaättens arkitektoniskt storslagna etableringar på orten.

Projektledare: Mia Åkestam
Finansiering: Berit Wallenbergs stiftelse

Rhetorical femininity

Initially this project was part of Feminist Processes of Legitimization in Video Art History. But as the latter evolved it became clear that ideas of femininity and visual representations of this concept were better suited for a separate project. Due to the fact that a large part of the by now canonized early video art works produced by women artists were labelled "feminist", certain topics have prevailed within the understanding of both the art form and the particular art production by women. The, perhaps, most obvious one is "femininity" (and/or "womanhood"). The project explores the trajectory of this topic, focusing on a number of projected art works by contemporary artists. I am particularly interested in the relations between ideas of femininity and feminist theories, as they are both visually represented and understood in critical art writing.

Project participant: Malin Hedlin Hayden, PhD/ Associate Professor