Porträtt av Madame Deshoulières (1634-1694), av Élisabeth Sophie Chéron
Porträtt av Madame Deshoulières (1634-1694), av Élisabeth Sophie Chéron. Condé Museum. Wikimedia Commons, Public Domain.

Genom en undersökning av tidigmoderna kvinnliga fritänkare i Frankrike som på skilda sätt och i olika genrer överskrider och underminerar dominerande normer för kvinnlighet riktar En annan humanism sökljuset mot andra former av subjektivitet än de som framkommer i ett konventionellt humanistiskt och historiskt narrativ med avstamp i idén om en mänsklig suveränitet.

Carin Franzén
Carin Franzén.

Projektet vill visa att de marginaliserade former av subjektivitet som tidigmoderna kvinnliga författare gav uttryck för möjliggör en revidering av den humanistiska traditionen i spåren av dagens post-antropocentriska vändning.

En annan humanism har sin bas på Institutionen för kultur och estetik under ledning av Carin Franzén och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2020–2022.

Mer om projektet på engelska