De ska under 2019-2021 koordinera gemensamma seminarier, workshops, gästföreläsningar och en större konferens. De fungerar också som kontaktpersoner för programmet som helhet.

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap med inriktning på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora. Institutionen för kultur- och medievetenskaper / Humlab, Umeå universitet.

Koordineringsuppdraget omfattar nio forskningsprojekt:

Att tilltala överheten: suppliker som kulturarv och källa till kunskap

Projektledare: Maria Ågren, Språkvetenskap, Uppsala universitet

Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap

Projektledare: Anna Dahlgren, Konstvetenskap/Mänsklig interaktion med IKT, Stockholms universitet

Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000

Projektledare: Astrid von Rosen, övrig humaniora, Göteborgs universitet

Forntida bilder 2.0. En digital utgåva av de gotländska bildstenarna

Projektledare: Sigmund Oehrl, Arkologi, Stockholms universitet

Kartläggning av religion i vardagen – medeltida helgonkulter i Sverige och Finland

Projektledare: Anders Fröjmark, Historia, Konstvetenskap, Religionshistoria, Linnéuniversitetet

Kommunalt självstyre, kollektiva varor och utveckling. Evidens från 1 miljard digitaliserade datapunkter

Projektledare: Per Pettersson Lidbom, Nationalekonomi/Ekonomisk historia, Stockholms universitet

Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb 

Projektledare: Patrik Lantto, Mediehistoria/Historia/Statsvetenskap, Umeå universitet

Svensk karibisk kolonialism 1784–1878. Ny forskning genom integration, klassifikation. Publikation av spridda och outforskade svenska koloniala arkiv 

Projektledare: Fredrik Thomasson, Idéhistoria, Uppsala universitet

Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989

Projektledare: Pelle Snickars, övrig humaniora, Umeå Universitet.

Till forskningsprogrammet DIGARV:s hemsida.