Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Brytningspunkter och kontinuitet: Scenkonsternas förändrade roller i samhället 1880-1925

Brytningspunkter och kontinuitet: Scenkonsternas förändrade roller i samhället 1880-1925

Svenska teaterhistorier har betonat perioden 1880-1925 som den moderna teaterns genombrott, då teatern fick en sann konstnärlig inriktning. Den bilden markeras av det manliga regissörsgeniets intåg på teaterfältet och har även setts som en del av den samtida teaterutvecklingen i Europa. Därmed har tidsperioden blivit fast förankrad i teaterhistorien men nu har tidpunkten kommit för att se den i ett nytt perspektiv och lyfta fram genrer och hantverk som tidigare har varit negligerade. Det är dags att inkludera dem i vårt kulturarv.

Från vänster: Justus Hagman som Didrik i Ljungby horn, Stora teatern i Göteborg 1893. Foto: Alfred Peterson. Mitten: Edla och Helge Kihlberg, dansare, i okänd föreställning ca 1905. Foto: Atelier Jaeger. Höger: Ellen Hartman som Puck i En midsommarnattsdröm, Kungliga Operan 1883. Foto: Gösta Florman. Bilder från Musik- och teaterbiblioteket. Offentlig domän.
Från vänster: Justus Hagman som Didrik i Ljungby horn, Stora teatern i Göteborg 1893. Foto: Alfred Peterson. Mitten: Edla och Helge Kihlberg, dansare, i okänd föreställning ca 1905. Foto: Atelier Jaeger. Höger: Ellen Hartman som Puck i En midsommarnattsdröm, Kungliga Operan 1883. Foto: Gösta Florman. Bilder från Musik- och teaterbiblioteket. Offentlig domän.

Forskningsprojektet "brytpunkter och kontinuitet" vill lyfta fram växelspelet mellan denna förnyelse och en levande traditions- och kunskapsöverföring. Populär- och högkultur visar sig inte ha varit så åtskilda som tidigare historieskrivning hävdat utan sammanblandades på en rad olika sätt. Teaterskådespelarna kunde exempelvis fortsätta att utveckla sin stjärnstatus genom att arbeta på helt olika scener, spela in filmer och de kunde även utnyttja massmedierna i sina karriärbyggen. Dansare, utbildade på operascener i den klassiska baletten, gjorde succé inom varietén. Sångare växlade under sina karriärer mellan opera och operetter. Med den utgångspunkten krävs att arkivmaterialet från tiden undersök på ett nytt sätt och att tidigare oanvänt källmaterial tas i anspråk.

Föreställningen Asiadé, 1920. Göteborgs stadsmuseum. Public domain.
Föreställningen Asiadé, 1920. Göteborgs stadsmuseum. Public domain.

Publikationer

Gemensamma

"Turning Points and Continuity: Reformulating Questions to the Archives", (vol 29 nr 1, 2017). Ett specialnummer av tidskriften Nordic Theatre Studies.

I avantgardets skugga. Brytpunkter och kontinuitet i svensk teater kring 1900. LIR skrifter 2019. Boken finns tillgänglig i fulltext på LIR skrifter, Göteborgs universitets hemsida.

Enskilda

Rikard Hoogland: "Albert Ranfts roll i svensk teaterhistoria En utvecklare eller en rest från 1800-talets teater"(PDF-länk), Dokumenterat 48. 

Birgitta Johansson Lindh: "Skådespelerskans konstnärskap och iscensättningen av genusidentiteter i Victoria Benedictssons Romeos Julia" i Liv, lust & litteratur: Festskrift till Lisbeth Larsson red. Kristina Hermansson, Christian Lenemark & Cecilia Pettersson, Göteborg, Makadam 2014, s. 43-54.

Astrid von Rosen, "Dansa med bilder: Att artikulera kroppens kunskap i livsberättelser om dans", in Maria Sjöberg (ed.), Personligt talat, Makadam, Göteborg 2014, pp. 176–193.

Birgitta Johansson Lindh: "'Som en vildfogel i en bur'- Gestaltningen av kvinnlig erfarenhet i Anne Charlotte Lefflers Elfvan", i LIR.journal, Nummer/häfte 5(15) 2015 s. 88-106.

Hélène Ohlsson: "Pariafemininitetens återuppståndelse. Diskurser om skådespelerskor runt sekelskiftet 1900"(PDF-länk), lambda nordica 1-2/2016 

Astrid von Rosen: "Against erasure: dancewriting with the Russian ballerina Anna Robenne", in Home/Land: Women, Citizenship, Photographies, eds. Marion Arnold and Marsha Meskimmon, Liverpool: Liverpool University Press 2016, pp. 201–222.

Mikael Strömberg, "Re-valuing Swedish Outdoor Theatre" Popular Entertainment Studies vol 8:1 (2017).

Rikard Hoogland, "Olof Theodor (Tore) Svennberg", Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 2017.

Lena Hammergren, "Embodied Spectatorship? Interpreting dance reviews around 1900", 2017.

Birgitta Johansson Lindh, "Affective Economies in the Tug of War between Idealism and Anti-idealisms. Reviewers’ reactions to Anne Charlotte Leffler’s Sanna kvinnor (True Women)", 2017.

Hélène Ohlsson, "Representing Pariah Femininity. Sexuality, gender, and class at the fin-de-siècle", 2017.

Rikard Hoogland, "What Do Theatre Autobiographies Conceal?", 2017.

Lovisa Näslund, "The Employment Contract as Materialization of Social Order. Contracts at Albert Ranft’s Stockholm theatres, 1895-1926", 2017.

Mikael Strömberg, "History Repeating Itself. The function of turning points and continuity in three historical narratives on operetta", 2017.

Astrid von Rosen, "Activating Dance Records. Conceptualizing research into the Swedish, Nordic and global archives pertaining to the Russian dancer Anna Robenne", 2017.

Willmar Sauter, "Deconstructing Turning Points. A postscript on the canonization of the avant-garde 1900", 2017.

Scen ur Geishan, Vasateatern 1898. Foto: Rydins Blixtfotografier (Axel Rydin). Musik- och teaterbiblioteket. Offentlig domän.
Scen ur Geishan, Vasateatern 1898. Foto: Rydins Blixtfotografier (Axel Rydin). Musik- och teaterbiblioteket. Offentlig domän.

Konferenspresentationer:

Hélène Ohlsson, PSI#19 Stanford University, Conference paper: Expanding bodies – The diva performance in the nineteenth-century, 30 juni 2013.

Hélène Ohlsson, IFTR, Re-routing Performance, Institut del Teatre Barcelona, Conference paper: Subversive heroines in the nineteenth century, 24 juli 2013.

Astrid von Rosen, “Dance-writing: Exile, Equality, Exchange, Essay”, conference paper for PSI#19 Now Then Performance and Temporality, Stanford University, Juli 2013. Session: Dance Archives: Reenactment, History, Narrative.

Birgitta Johansson Lindh, Presentation av paper "Som en vildfogel i en bur" - Gestaltningen av kvinnlig erfarenhet i Anne Charlotte Lefflers Elfvan vid Konferensen "Att skriva liv. Fakta, fiktion, feminism" Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, 22-23 maj 2014.

Astrid von Rosen, "Scenographing the Archive: Staging Multilayered Complexities in Local Dance Culture", conference paper for IFTR Theatre & Stratification, Warwick University, Juli 2014. Curated panel: Dancing with ‘Burning’ Archives: Investigating Local Performance Cultures and Their Historical Traces.

Två paneler på IFTR:s konferens i Warwick, Storbritannien, juli 2014.

Hélène Ohlsson, PSI#20, Shanghai Theatre Academy, Conference paper: To turn your back on the audience, 5 juli 2014.

Birgitta Johansson Lindh, Presentation av paper "Women Playwrights in the Transition and Change of the Modern Breakthrough The Case of the Swedish Playwright Alfhild Agrell", International Federation of Theatre Researcher’s konferens med temat "Theatre and Stratification" i Warwick 28 juli–1 augusti 2014.

Hélène Ohlsson, IFTR Theatre & Stratification, Warwick University. Conference paper: To turn your back on the audience, 30 juli 2014.

Astrid von Rosen, “The Twilight Space of Dance-Writing”, conference paper for Writing dancing-dancing writing, Iowa 2014. Curated panel with Cecilia Roos, Elisabeth Svarstad, and Nora Kiss.

Birgitta Johansson Lindh, Föredrag "Att frigöra kvinnors dramatik från traditionell historiografi och kanoniserade läsningar. Protagonistens position, sedlighet och teaterns konventioner i Alfhild Agrells, Anne Charlotte Lefflers och Victoria Benedictssons moderna genombrottsdramatik" vid symposiet "Det moderna genombrottets kvinnliga offentlighet vid Senter for Ibsenstudier" vid Oslo universitet 12 mars 2015.

Hélène Ohlsson, The Actress as Author: Nell Gwynn to Ellen Terry, Chawton House Library, Conference paper: The strategies of an actress and the staging of a diva, 10 juli 2015.

Rikard Hoogland, paper på konferensen "Theatre and the Popular", Nordiska teaterforskare och University of Iceland mars 2016.

Birgitta Johansson Lindh, Presentation av artikel "Women’s experience as feminist resistance in late-19th-century-plays" vid IFTR: s konferens "Presenting the Theatrical Past- Interplays of Artefacts, Disocurses and Practices" i Stockholm 13-17 juni 2016.

Hélène Ohlsson, IFTR Presenting the Theatrical Past, Stockholm University. Conference paper: Negotiating femininities: Pariah femininity versus respectable hegemonic femininity, 14 juni 2016.

Birgitta Johansson Lindh, Föredrag Women’s experiences of marriage and love as feminist criticism in late-19th-century-plays vid "Rethinking Intimacy – Exploratory workshop", Dimitrie Cantomir University, Bukarest (inom COST –aktiviteten Women Writer in History) 22-24 September 2016.

Rikard Hoogland, paper på konferensen "Theater als Kritik", 13. Kongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Frankfurt/Giβen november 2016.

Rikard Hoogland, “The Call Against Low Quality and Immorality at Albert Ranft’s Theatres in Stockholm 1921”, conference paper for IFTR working group Theatrical Event, Sao Paulo Juli 2017.

Birgitta Johansson Lindh, “Claiming truth and nature to destabilise traditional gender norms in the rapid changes of modernisation”, conferense paper for IFTR working group Feminist Research, Sao Paulo July 2017.

Gemensamma arkivresor och möten:

Göteborg 3 april 2014 

Besök på de teaterhistoriska samlingarna, Göteborgs stadsmuseum

Stockholm 7 oktober 2014

Besök på Kungliga teatrarnas arkiv samt teatersamlingarna, musikverket

Helsingfors 25-27 februari 2015

Seminarium på teatervetenskapen, Helsingfors universitet

Teatermuseet och dess arkiv

Svenska teatern

Sundsvall 1-3 oktober 2015

Medelpadsarkivet

Sundsvalls teater

Göteborg 11 december 2015

Besök på de teaterhistoriska samlingarna, Göteborgs stadsmuseum

Helsingfors 4-18 mars 2016

Hoogland, Johansson och von Rosen, Svenska Teaterns arkiv, Svenska litteratursällskapet, Nationalbiblioteket. Möten med forskare vid Helsingfors universitet.

Göteborg 17 november 2016

Workshop historiografi.

Köpenhamn 17-19 februari 2017

Workshop historiografi inför Nordic Theatre Studies specialnummer. Inbjudna granskare Karen Vedel, Köpenhamns universitet och Kati Röttger, Amstedams universitet.

Göteborg 6 april 2017

Presentation för högre seminariet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Stockholm 12 oktober 2017

Workshop antologin I avantgardets skugga.

Forskare inom projektet

En grupp om sju forskare från olika ämnesområden kommer under professor Lena Hammergrens ledning att arbeta med olika delprojekt som alla tar utgångspunkt i detaljerade arkivstudier.

Lena Hammergren, teater- och dansvetenskap, Stockholms universitet, undersöker hur svenska dansare såväl som utländska gästartister rör sig mellan hög- och populärkultur och därmed kan företräda både den innovativa, moderna dansen och den kommersiella varietén.

Lovisa Näslund, Handelshögskolan i Stockholm, analyserar teaterns organisatoriska förutsättningar, exempelvis när makten skiftade från skådespelarna till regissörerna, och hur de offentliga subventionerna möjliggjorde att teatrarna tog mindre hänsyn till teaterpubliken.

Rikard Hoogland, teater- och dansvetenskap, Stockholms universitet, följer ett antal skådespelare (som Harriet Bosse) och regissörer (som August och Per Lindberg) och hur de navigerar i ett föränderligt teaterlandskap.

Birgitta Johannson Lindh, litteratur- och teaterstudier, Göteborgs universitet, undersöker några av Alfhild Agrells, Anne Charlotte Lefflers och Victoria Benedictssons pjäser på nordiska teatrar och i dagstidnings- och tidskrifts-recensioner under 1800-talets två sista decennier. Hur navigerade dessa kvinnliga dramatiker i ett teaterlandskap under förändring: Vilka scener spelades deras pjäser på och hur tolkades deras pjäser på teatrarna? Hur diskuterades och bedömdes uppsättningarna av kritikerna?

Mikael Strömberg, postdoc Göteborgs universitet, teaterstudier, tar utgångspunkt i operetten, en genre som tillhörde en av de mest populära och som spelades på allt från Kungliga operan i Stockholm till resande teatersällskap. Han undersöker operettartisters biografier för att klarlägga hur de rörde sig mellan genrerna. Det perspektivet ger anledning att ifrågasätta det traditionella motsatsparet opera och teater.

Astrid von Rosen, konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet, konstaterar att dansen ofta blir betraktad som en marginaliserad konstform och kulturarv. Genom att se på dansen på ett nytt sätt kan den emellertid ge kompletterande och överraskande ingångar till och perspektiv på en stads kulturarv. Med en sådan utgångspunkt måste tidigare uppdelningar i genrer och gränsen mellan hög- och populärkultur brytas upp.

Professor em. i teatervetenskap Willmar Sauter, Stockholms universitet, fokuserar på hur den svenska teaterhistorien har skrivits och den vikt denna tidsperiod har fått både i svenska och europeiska översiktsverk. Med ett historiografiskt perspektiv kommer perioden mellan 1880 och 1925 att beskrivas och tolkas på ett nytt sätt och spänningsfältet mellan innovationer och tradition kommer att se annorlunda ut.

Projektets medlemmar kommer att arrangera en internationell konferens med fokus på nya former av arkivstudier. Målsättningen är att forskningen ska publiceras i ett par antologier och ges internationell spridning genom artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet inom den speciella utlysningen för Rambidrag inom kulturforskning. Projektet skall vara slutredovisat 2018.

Medverkande forskare

Professor Lena Hammergren, projektledare, Stockholm universitet, Teatervetenskap, lena.hammergren@teater.su.se
Fil. dr Rikard Hoogland, biträdande projektledare Stockholm universitet, Teatervetenskap rikard.hoogland@teater.su.se
Fil. dr Birgitta Johansson, Göteborgs universitet, Teaterstudier birgitta.johansson@lir.gu.se
Fil. dr Lovisa Näslund, Handelshögskolan i Stockholm, SIR, Lovisa Näslund Lovisa.Naslund@hhs.se
Fil. dr Astrid von Rosen, Göteborgs universitet, Konstvetenskap, astrid.von.rosen@arthist.gu.se
Professor em. Willmar Sauter, Stockholm universitet, Teatervetenskap, willmar.sauter@teater.su.se
Fil. dr Mikael Strömberg, postdoc Göteborgs universitet, Teaterstudier. mikael.stromberg@gu.se.

Associerad till projektet

Professor Karin Helander, Stockholm universitet, Teatervetenskap, karin.helander@teater.su.se

Hélène Ohlsson, doktorand i Teatervetenskap, Stockholm universitet, helene.ohlsson@teater.su.se

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube