Litteraturvetenskapen vid Stockholms universitet är känd för sin teoretiska profil och estetiska och litteraturteoretiska frågor är väsentliga för vår forskning oavsett område. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden, som de engelska, franska, tyska och spanska.

Forskningsområden

Våra forskare arbetar inom flera teoretiska områden där samarbeten mellan institutionens ämnesområden är etablerade, som medieteori (Thomas Götselius), kritisk teori och genusteori (Frida Beckman). Vid Stockholms universitet finns landets enda professur i barnlitteratur (Elina Druker), och barn- och ungdomslitteratur är ett prioriterat forskningsområde.

Flera forskare vid institutionen ägnar sig åt litteratur före 1800. Både äldretextseminariet (Helena Bodin) och tvärområdet Portal 1700 (Anna Cullhed) ingår i detta fokus på den förmoderna och tidigmoderna litteraturen.

Inom institutionen finns ett starkt intresse för modernismens och 1900-talets litteratur, och för områden som intermedialitet i olika former, alltså litteraturens samverkan med bild, film, dans och musik.