Forskningsområden

Fil. dr Jacob Derkert

Under scientistisk täckmantel: Idealistiska tendenser i musikalisk modernism.

Projektet utgörs av en studie av modernistisk estetik såsom den yttrar sig i ett musiksammanhang. Med fokus främst på högmodernismen efter andra världskriget undersöks hur centrala och klassiska idealistiska teman realiseras under åberopande av modeller från matematik och naturvetenskaper, eller filosofi som avser dessa. En första artikel om hur matematik spelat en ideologisk funktion i centrala musikaliska modernisters föreställningsvärld, Mathematics and Ideology in Modernist Music Theory, är publicerad i Broman, Per F och Nora A Engebretsen (utg.): What Kind of Theory is Music Theory? Epistemological Exercises in Music Theory and Analysis, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Musicology 1, Stockholm University 2007, ss. 217-251.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube