Idéhistoria

Erik svarar på dina frågor om att studera idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik

Hur är det att studera idéhistoria?

Hej! Jag heter Erik, och jag läser min master i idéhistoria. Är du nyfiken på vad man gör när man läser idéhistoria, eller bara fundersam på hur det är att plugga vid SU? Kika på Youtube-videon!

Karin Dirke

"Idéhistoria ger perspektiv"

Visste du att dina lärare på Stockholms universitet också är forskare? Karin Dirke är docent och undervisar på flera kurser i idéhistoria.

Om forskningsprojektet Kod, Narrativ, Historia i Vetenskapsradion historia

Docent i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, Anna Källén, gästar Vetenskapsradion historia och talar om arkeogenetik och forskningsprojektet Kod, Narrativ, Historia.

Internationellt symposium om DNA och historia

Projektet Kod Narrativ Historia vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar online-symposiet "Code, Narrative, History: Critical Perspectives on Ancient DNA" den 11 maj, 12.00-18.30.

Om att koppla genetiskt vikingarv till personliga egenskaper och längtan efter en vikingaidentitet

Anna Källén, arkeolog och kulturarvsforskare vid Institutionen för kultur och estetik, undersöker i en ny studie tillsammans med idéhistorikern Daniel Strand, Uppsala universitet, hur vikingaidentitet konstrueras kring DNA-tester.

Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria, recenserar nyutgåvan av En port till andra världen

Aldous Huxleys En port till andra världen har nyöversatts och ges ut på Natur&Kultur. Isabelle Ståhl vid Institutionen för kultur ovh estetik har recenserat nyutgåvan för DN. "Huxleys bok talar till mig i en tid av umgängesrestriktioner" skriver Ståhl i recensionen.

Anna Källén i Vetenskapsradion Forskarliv

Anna Källén, docent i docent i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, berättar i Vetenskapsradion Forskarliv om hur hon som ung forskare i Laos mötte nya föreställningar om det förflutna som ändrade hennes forskarliv.

Se föreläsning om historisk förändring i synen på jakt och vilt

Nu kan du se föreläsningen från den 14 december 2020, där Karin Dirke ger ett historiskt perspektiv på jakt vid ett webbinarium om illegal jakt och jaktsabotage, arrangerat av Länsstyrelsen Värmland.

Encyklopedierna som aldrig blev publicerade

Idéhistorikern Linn Holmberg vid Institutionen för kultur och estetik är tillsammans med Maria Simonsen, Lunds universitet, redaktör till en nyutkommen antologi i serien ”New Directions in Book History”, publicerad av Palgrave Macmillan. I antologin, Stranded Encyclopedias, 1700–2000 undersöker fjorton forskare en rad encyklopediska projekt som av olika anledningar aldrig roddes i hamn.

Se föreläsning om kvinno- och djurskyddsrörelsernas överlappande historia

Docent Karin Dirke vid Institutionen för kultur och estetik föreläser vid Stockholms universitets konsthall Accelerator inför öppningen av utställningen "Experimentalfältet".

Victoria Fareld skriver om sammanflätade minnen i tidskriften Memory Studies

I artikeln “Entangled Memories of Violence: Jean Améry and Frantz Fanon”, i senaste numret av tidskriften Memory Studies (16/2 2021) undersöks hur den österrikiske författaren Jean Amérys minnen av Förintelsen formades av den avkoloniseringsprocess som pågick parallellt med hans minnesarbete.

100-årsjubileum för rösträtten - En historieskrivning som utmanas

Den 26 januari 1921 fattade Sveriges Riksdag beslut om allmän och lika rösträtt. Dagen och året firas av Riksdagen och det sätter fokus på demokratins utveckling. Men en rad rösträttshinder kvarstod efter 1921. I samband med rösträttens jubileum pågår ett tärvetenskapligt forskningsprojekt från 2018-21, med forskare från ämnena idéhistoria, historia, ekonomisk historia och statsvetenskap. Projektet utmanar den gängse historieskrivningen, enligt vilken rösträttskampen i Sverige nådde sitt mål genom reformerna 1918−1921.

Manlig student som ler i föreläsningssal. Han har jeansskjorta på sig.

Råd till dig som pluggar hemma

Tycker du att det är knivigt att få studierna att fungera på distans? Studie- och språkverkstaden ger dig råd!

Bokstaven i i vitt på mörkblå bakgrund

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Vårterminen 2021 förkortat i text mot blå bakgrund

Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik fortsätter i höst

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för kultur och estetik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Så arbetar institutionen med jämlikhet och likabehandling

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare.

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube