Omslaget till New Directions in Philosophy and Literature
Omslaget till New Directions in Philosophy and Literature, utgiven vid Edinburgh University Press 2019.

I september publiceras antologin New Directions in Philosophy and Literature av Edinburgh University Press. Boken är resultatet av ett gemensamt redaktörsarbete mellan Frida Beckman, Ridvan Askin från University of Basel, Schweiz och David Rudrum, University of Huddersfield, England.

Under sex olika underrubriker söker bokens redaktörer och över tjugo skribenter formulera något om relationerna mellan litteratur och filosofi idag samt hur dessa söker svar på utmaningar i det tjugoförsta århundrandet. Fält som berörs inkluderar posthumanism, objektsorienterad ontologi, nymaterialism, antropocenlitteratur och kontrollsamhället.

Öppet för alla men anmälan krävs

Bokrelease och symposium äger rum i Institutionen för kultur och estetiks bibliotek fredag den 18 oktober, kl. 13-17, med påföljande mottagning. Talare inkluderar antologins tre redaktörer samt flera av bokens skribenter. Evenemanget är öppet för alla men anmälan krävs senast den 4 oktober till forskningssekreteraren Christer Johansson, christer.johansson@littvet.su.se.

Program

13.00-13.10 

Välkommen

13.10-13.30

New Directions in Philosophy and Literature 
Ridvan Askin (University of Basel), David Rudrum (University of Huddersfield), Frida Beckman (Stockholms universitet). 

13.30-14.30 

“Beyond the Postmodern: Literature, Philosophy, and the Question of the Contemporary”
David Rudrum

“Beyond the Subject: Posthuman and Nonhuman Literary Criticism”
Birgit Mara Kaiser (Utrecht University)

“Beyond the Object: Reading Literature through Actor-Network Theory, Object-Oriented Philosophy, and the New Materialisms”
Ridvan Askin

14.30-15.00

Kaffe 

15.00-16.00

“Ordinary Language Criticism: Reading Literature through Anglo-American Philosophy”
Ingeborg Löfgren (Uppsala University)

“Embodiment as Ethics: Literature and Life in the Anthropocene”
Astrid Bracke (University of Nijmegen)

“Politics after Discipline: Literature, Life, Control”
Frida Beckman

16.00-17.00

Rundabordssamtal: Ridvan Askin, Frida Beckman, Astrid Bracke, Birgit Mara Kaiser, Ingeborg Löfgren, David Rudrum, symposiedeltagare.

17.00-18.00 

Reception

18.30

Middag för inbjudna talare