Konferensen har ett tvärkulturellt fokus på Tove Janssons verk som multimedial författare och konstnär och tematiserar den estetiska mångfalden och dess olika fundament: passionen som en underliggande drivkraft för berättande i text och bild, politiken i form av kreativa uttryck för kritisk styrka och känsla, filosofin som ett språk för ideologin, tanken och reflexionen.

23 särskilt inbjudna forskare, översättare, författare och filmare från 11 länder medverkar: Japan, Canada, Finland, Danmark, Polen, Tyskland, Frankrike, Bulgarien, England, Skottland, Sverige. Konferensspråket är engelska.

Konferensen var öppen för forskare, lärare, studenter och andra intresserade.

Arrangör: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet

Tove Jansson Centennial Conference är finansierad av Riksbankens Jubileumsfond och Granholms Stiftelse, Stockholms universitet

Upplysningar: professor Boel Westin, boel.westin@littvet.su.se

Swedish Book Review: The Tove Jansson Centennial Conference: Multiple Aesthetics, Passion, Politics and Philosophy