Symposiet är öppet på Zoom, och ingen registrering krävs. Program, länk till symposiet och mer information finns här.