Axel Englund. Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

I Mörkerstråk – Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga (Ellerströms 2020) undersöker Axel Englund vad musiken betydde för den tyskspråkiga poesin, genom fyra av förra seklets mest framstående lyriker: Rainer Maria ­Rilke, Nelly Sachs, Paul Celan och Ingeborg ­Bachmann.

Samtalet om boken direktsänds genom Instagramkontot @goetheinstitut_schweden torsdag 18 mars kl  19.30-20.00.

Du kan även läsa om Axel Englund i senaste numret av tidskriften Opus.